mobilnettside cover.PNG

 

Funksjon

Varmebrettene er utviklet for takrenne og gesims.

Produktmaterialet er utformet i aluminium, som leder rikelig med varme og forhindrer effektivt isdannelse. Produktet er svært effektivt og unikt grunnet den strategiske plassering på utside av takrenne og gesims. Det er her de farlige istappene dannes, brettets plassering forhindrer nettopp dette. Ved installasjon på takrenne og gesims vil varmeutviklingen forebygge oppsamling av snø og is i tidlig stadie.

 

Installasjon

Varmebrett kan installeres på de fleste takrenner.

Installeres på eksisterende takrenne.

Takrennen bør være i god stand for at produktet skal fungere optimalt.

 
 
 
 
 
renne og gesims brett 2.png
 

Ivareta sikkerhet

IMG_20181106_140752.png
 

Sikkerhet i fokus

Hvert år utsettes mennesker og materiell for skade forårsaket av istapper som faller ned fra tak, dette kan unngås ved installasjon av varmebrett.

Spesielt utsatt er eldre bygg med dårlig isolasjon, grunnet økende mengde smeltevann er gjentakelse av istapp dannelse et faktum. Oftest er det uforsvarlig å ferdes her iløpet av vintersesongen, der massive istapper henger ned fra takrenne og gesims. Huseier er erstatningspliktig så sant ikke bygningen er sikret på en forsvarlig og lovlig måte. Mange velger å sperre fortau, men dette skal kun benyttes midlertidig.

Eier skal straks sette opp varsling og avvisere som varsler fare ved ferdsel, og snarest sørge for at taket blir ryddet for istapper i takrenne eller gesims. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eier kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til tak rydding.

De siste årene har det vært flere alvorlige ulykker med personskade på grunn av større istapper som har falt ned. Konsekvensen er kostbare bøter for både gårdseier og forvalter, og ikke minst den som blir utsatt.

 
FLIR00023.png
 
 
Før etter liegt og kongsberg.jpg
 

Takker for montering av Icecon varmebrett på Fredheim skole.
Dette har vært ett bygg med mye fjerning av istapper og overhengende snø, dette er ett problem som i dag er historie.
Oppdraget med montering gikk smertefritt og produktet tilfredsstiller våre behov helt og holdent.

-KKE Kongsberg kommunale eiendom


Reduser driftskostnader

IMG_20181112_162437.jpg
 

Kundebehov

Dette er et produkt egnet for private og offentlige husstander, alt fra garasje til store bygårder. 
Ved installasjon vil først og fremst kunde slippe unødvendig og hyppig oppfølging av isdannelse på takrenne og gesims. Dette er spesielt gunstig for bygårdseiere. Grunnet avstand vil dette oftest medføre mindre ettersyn, ulønnsomme investeringer og derav dyre gebyrer.

Ved installasjon av varmebrett vil dette føre til bedre sikkerhet, solide besparelser, vedlikeholds vennlige driftsutgifter, og et produkt med meget god levetid.

 

Fordeler med varmebrett
 

Istapper utgjør en stor fare

  • Varmebrett minsker risikoen

Løpende kostbare tjenester

  • Varmebrett er en engangsinvestering med lavt forbruk 

 Bygårdseier må ha hyppig oppsyn av bygget

  • Redusert eller ingen oppfølging av bygget

 Person og materiell skade kan medføre søksmål

  • Ved installasjon av varmebrett kan dette unngås
20170506_155756.jpg
 

Effektivt

IMG_20181030_144049.jpg