Produkter

ICECON varmebrett sikrer mot livsfarlige ulykker og kostbare materielle skader. Brettet angriper istapper direkte der de oppstår grunnet varmekabelens strategiske plassering. Samtidig ledes det varme videre inn i selve takrennen. Varme styres av termostat som slår seg på ved 0 grader Celsius. Da smelter is og snø ved første kontakt og istapper får ikke mulighet til å vokse.

Brettet er vedlikeholdsfritt da det er utformet i aluminium som er rustfritt og har meget gode varmeledende egenskaper. Varmekabel har 20 års garanti og ligger godt beskyttet mot vær og vind innkapslet i selve varmebrettet.

Skjermbilde.JPG
 
 
 
20170713_133016.jpg

Icecon rennebrett

Rennebrettet er et patentert produkt utformet med tanke på enkel installasjon og effektiv bekjempelse av istappdannelse på takrennens kant. Installeres i vulsten på eksisterende takrenne, som forblir uberørt da det ikke kreves noen form for fysiske inngrep med tradisjonelle festemidler. Leveres i farger tilsvarende takrennen.

 
Skjermbilde.JPG
 

icecon gesimsbrett

Gesimsbrettet fungerer både som istopper og istappbekjemper. Sikkerhetskanten bak på brettet sikrer mot ras, dreneringshull lar smeltevann renne fritt. Installeres rett på tak der hvor takrenne er montert høyere opp enn byggets kant. Leveres i farger som matcher gjeldende tak.

20170506_155756.jpg
 
Skjermbilde.JPG
 
IMG_20181210_105908.jpg

spesialtilpassede varmebrett

Vi kan skreddersy løsninger der hvor det er behov for varmebrett mot istapper. På befaring tas nødvendige mål og vurderinger, deretter utarbeider vi en løsning. Ta gjerne kontakt ved spørsmål!