Funksjon

Varmebrettene er utviklet for takrenne og gesims.

Produktmaterialet er utformet i aluminium, som leder rikelig med varme og forhindrer effektivt isdannelse. Produktet er svært effektivt og unikt grunnet den strategiske plassering på utside av takrenne og gesims. Det er her de farlige istappene dannes, brettets plassering forhindrer nettopp dette. Ved installasjon på takrenne og gesims vil varmeutviklingen forebygge oppsamling av snø og is i tidlig stadie.

 

 
montering+illustrasjon+copy-kopi.jpg

Installasjon

Installasjon

Varmebrett kan installeres på de fleste takrenner.

Installeres på eksisterende takrenne.

Takrennen bør være i god stand for at produktet skal fungere optimalt.

Egen kurs med jordfeilbryter og termostat.

Installasjon

  • Varmebrett kan installeres på de fleste takrenner.
  • Installeres på eksisterende takrenne.
  • Takrennen bør være i god stand for at produktet skal fungere optimalt.
  • Egen kurs med jordfeilbryter og termostat.
 
renne og gesims brett 2.png