Hvorfor skal jeg installere varmebrett på min takrenne?

Vårt produkt angriper istappene der de oppstår. På kanten av varmebrettet, ligger varmekabelen isolert mot vær og vind. Her genereres mestepart av varmen og ledes via brettet, inn i selve takrennen.

Hvorfor ikke benytte varmekabel i takrenne?

Utfordringen med varmekabel i takrenne er at snø legger seg over varmekabel. Det dannes en ishule rundt kabelen og istapper dannes over takrennens kant. Løv, mose og annen skitt dekker varmekabel og reduserer funksjonen betraktelig. I tillegg ligger varmekabelen utsatt for vær og vind.

Hvordan utføres installasjon av varmebrett?

Arbeidet utføres fra lift. Området sperres av og verktøy sikres for å forhindre ulykker. Vi tar HMS på alvor. Varmebrett installeres uten noen form for tradisjonelle festemidler som skruer/plugger o.l. Eksisterene takrenne vil forbli uendret etter installasjon. Lokal elektriker benyttes for oppkobling mot termostat. Etter endt installasjon oversendes en fullstendig rapport til kunde.

Når kan varmebrett monteres?

Vi monterer når som helst i løp av året, såfremt takrenne er isfri og underlag er forsvarlig ift. sikkerhet og fremkomst.

Hva koster varmebrettet?

Vi tilbyr gratis befaring og lager et skreddersyd tilbud fortløpende etter dette. Vi er konkurransedyktige på pris.

Driftsmessige kostnader?

Varmekabel er på 30W per meter. Eksempel: 67 meter varmebrett blir da totalt 2000W, noe som tilsvarer en panelovn. Varmekabel kobles opp mot termostat, som aktiveres ved 0 grader.

Hvorfor bør varmebrettet aktiveres ved 0 grader Celsius?

Det er viktig at brett og takrenne er oppvarmet før mengder med snø kommer. Da vil snø smelte gradvis og varmebrett fungere optimalt.