16635925847_25f9ea828b_k.jpg
3838282226_f1f12b2a6e_o.jpg
8416414278_e53144bd7d_k.png
forside web?2000pix(forminsket).png
16635925847_25f9ea828b_k.jpg

Funksjonen


ICECON VARMEBRETT

SCROLL DOWN

Funksjonen


ICECON VARMEBRETT

Funksjonen

Varmebrett for renne og gesims i aluminium leder rikelig med varme, og vil effektivt forhindre isdannelse på takrenne og gesims. Det unike ved produktet og dens effektivitet, er den strategiske plassering på utside av renne eller gesimsens kant, det er her de farlige istappene dannes, brettets plassering forhindrer nettopp dette. Ved installasjon på takrenne vil varmeutvikling fra brett bre seg inn i vulst og takrenne, som i tidlig stadie vil forebygge massiv oppsamling av snø og is. Ved installasjon på gesims vil brettet forebygge istapp-dannelse, samt sikre at isblokker skal skli å falle, takket være brettets sikkerhetskant.    

Produktet innehar en diskret og estetisk løsning.

 

 

Montering

Varmebrett kan monteres på de fleste takrenner.

Monteres på utsiden eksisterende takrenne.

Ingen inngrep på takrenne.

Takrennen burde være i god stand for at produktet skal fungere optimalt.

3838282226_f1f12b2a6e_o.jpg

Sikkerhet


Ivareta sikkerhet

Sikkerhet


Ivareta sikkerhet

Sikkerhet i fokus

Hvert år utsettes menneske og materiell for skade forårsaket av istapper som faller ned fra tak, dette kan ungås ved installasjon av vårt produkt.

Spesielt utsatt er eldre bygg med dårlig isolasjon, grunnet økende mengde smeltevann er gjentakelse av istappedannelse et faktum. Oftes er det uforsvarlig å ferdes her iløpet av vintersesongen, der massive istapper henger ned fra takrenne og takskjegg. Huseier er erstatningspliktig så sant ikke bygningen er sikret på en forsvarlig og lovlig måte. Mange velger å sperre/varsle gangfart, dette skal kun benyttes midlertidig.

Når snø og is er fare for å falle mot offentlig sted, skal eier straks sette opp varsling og avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eier kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.

De siste årene har det vært flere alvorlige ulykker med personskade på grunn av større istapper som har falt ned. Konsekvensen er kostbare bøter for både gårdeier og forvalter, og ikke minst den som blir utsatt.

Med og uten varmebrett

Med og uten varmebrett

8416414278_e53144bd7d_k.png

Produktet


Reduser driftskostnader

 

Produktet


Reduser driftskostnader

 

Kundebehov

Dette er et produkt egnet for private og offentlige husstander, alt fra garasje til store bygårder. 
Ved installasjon vil først og fremst kunde slippe nødvendig og hyppig oppfølging av istappdannelse i takrenne. Dette er spesielt gunstig for bygårdseierne og forvaltere som bor på annen adresse. På grunn av avstand vil dette oftes medføre til dårlig sikring, ulønnsomme investeringer og derav dyre gebyrer.

Ved å velge vårt produkt vil dette føre til bedre sikkerhet, solide besparelser, vedlikeholdsvennlige driftsutgifter og et produkt med meget god levetid.

 

20170506_155756.jpg

Fordeler med varmebrett
 

Istapper utgjør en stor fare

  • Varmebrett minsker risikoen

Løpende kostbare tjenester

  • Varmebrett er en engangsinvestering med lavt forbruk 

 Bygårdseier må ha hyppig oppsyn av bygget

  • Redusert eller ingen oppfølging av bygget

 Person og materiell skade kan medføre søksmål

  • Ved bruk av varmebrett vil dette unngås
forside web?2000pix(forminsket).png

Fjerner risikoen


Effektivt

Fjerner risikoen


Effektivt